Vyberte stránku

Socionický typ Hamlet, neboli herec či učitel, je známý svým divadelním vystoupením. Za tím stojí jeho nejsilnější stránka s názvem extrovertní etika, neboli etika emocí. Pokud jí využívá plně, pak je odměněn královsky. Jeden z nejznámějších představitelů je Jaroslav Dušek, který se živí tím, čim má.

Co tedy Hamlet jako obchodník?

Hamleti a Hamletky jsou ve většině případů špičkovými obchodníky. Pokud využívají svou nejsilnější stránku, pak nám může jejich schůzka připomínat divadelní vystoupení – emoce srší, nuda nepřichází v úvahu, krásná intonace hlasu je samozřejmostí a ruce, ty ani chvilku nejsou na stejném místě. Jsou zábavní a vtipní a přitom rázní. Jdou si za svým. Klient je uspokojen dynamikou schůzky a celkově bývá pobaven. Na další setkání se samozřejmě těší.

Jsou slyšet snad všude!

Na to si zvykněte. Kde je Hamlet, tam bývá hluk. 🙂

Další výhody Hamletů

Mezi jejich další výhody patří druhá silná stránka a tou je introvertní intuice neboli intuice času. Když dávají na svou intuici, tak vycítí, kdy co udělat a neudělat. V obchodě to může znamenat, kdy uzavřít s klientem smlouvy a kdy ještě není správná doba. U této stránky je velice vhodné dát logiku do pozadí a nechat se řídit intuicí. Pak výsledek je perfektní!

Na co si dát pozor

Hamleti můžou fungovat na slabší stránce a tou je pracovní logika. Můžou sami sebe dostat do tzv. krysího závodu neboli honbě za výkony. To zvládnu nějakou dobu, avšak dlouhodobě budou vyčerpaní a nenaplnění. Primárně je přeci naplňují emoce, zábava a jejich diváci.

U Hamletů platí: kde je zábava, tam se výsledky dostaví.

Co potřebují dostat

Na co Hamleti fakt nejsou, je tvorba systémů a rozjíždění byznysu tzv. od píky. Systém potřebují dostat a po té v něm budou fungovat.

Vzhledem k tomu, že prodávají na emocích, nechtějte po nich příliš technické a logicky komplikované znalosti. Technicky složité produkty pravděpodobně prodávat nebudou a nebo opět emočně a s relativně povrchními znalostmi.

Závěr

Mít Hamleta ve svém obchodním týmu se vyplatí! Nejenom, že máte o zábavu postaráno, ale zároveň jste si zařídili výborného školitele a výsledky, s těmi budete rovněž spokojeni. Dejte jim systém a máte vyhráno.

Pin It on Pinterest

Share This