Vyberte stránku

Podle čeho si vybírat zaměstnance?

HR je velmi důležitou částí firmy. Je to vstupní brána lidského kapitálu do firmy. Čím kvalitnější HR oddělení, značka firmy a nábor, tím více se firma můžete radovat.

Co tedy zvýší kvalitu HR oddělení?

Je velký rozdíl mezi dovedností a silnou stránkou

Dovednost

To jsou „skilly„, které si lidé velmi rádi dávají do životopisu. Někdy mají pocit, že čím více dovedností napíšou, tím lépe pro nich – zvyšuje jím to šance.

Dovednost se můžeme naučit. Stejně jako jsme se naučili řídit auto a máme ve svém řidičském průkazu skupinu B. Něco jsme pro to udělali, nějaký čas, peníz a naše úsilí nás to stálo a auto řídíme.

To ale neznamená, že naše silná stránka je řízení automobilů. Také to neznamená, že pokud budeme řídit 8 hodin denně, tak nás to bude naplňovat a nepocítíme únavu a vyčerpání. Také to neznamená, že budeme perfektní řidič.

Jak tedy poznat silnou stránku?

Je to jednoduché. To, co děláme na své silné stránce nám prostě jde. Máme prostě pocit, že nás to snad ani nestojí energii. Proč? Protože touto činností se nám energie vrací. Učíme se danou činnost rychle a za krátký čas si ji osvojíme. Můžeme jí dělat 8 hodin denně a máme pocit naplnění. Většinou jsme v této oblasti nadprůměrní excelentní.

Stejný příklad můžu dát s prací na počítači. Že se člověk naučí na škole ovládat PC ještě z něj vášnivého programátora neudělá. Ani to, když se naučí jeden programovací jazyk.

Co to znamená pro HR a jak vybírat zaměstnance?

Pokud nabíráte zaměstnance podle jejich dovedností, pak budou většinou průměrní. Naučit se dá téměř vše. Z dlouhodobého hlediska nemusí být naplnění, což se může promítnout nejenom do jejich zdravotního stavu, ale také do celkové motivace k práci a loajalitě k firmě. A firmu to stojí nemalé peníze.

Co dělat jinak?

Naučit se rozlišit mezi dovedností a silnou stránkou. Osobně to dělám pomocí hluboké osobností typologie zvané socionika. Raději příjmu člověka s potřebnou silnou stránkou, kterou ještě neměl možnost rozvinout a dám mu ten prostor, než člověka s naučenou dovedností. Z dlouhodobého hlediska se mi to vyplatí a hlavně – ušetří peníze. A především – zaměstnanec bude šťastný.

Chcete vědět více nebo se na něco zeptat?

Pin It on Pinterest

Share This